Previous Next

Els hospitals i els CAP lliures de plàstic

El Col·legi de Metges de Girona ha engegat una campanya per erradicar les ampolles de plàstic dels centres de salut. L’objectiu de “Menys plàstic, més salut” te com objectiu eliminar progressivament el plàstic d’un sol ús. La campanya insta a les direccions dels centres de salut a prendre mesures com ara eliminar les ampolles de plàstic i optar per ampolles reutilitzables d’altres materials, instal·lar sortidors d’aigua i aixetes.