El PSC aposta per la unió de l’àrea metropolitana de Girona, sobretot per tractar els aspectes mediambientals

El PSC de Girona, Sarrià de Ter, Salt i Celrà demana treballar de manera conjunta com a àrea metropolitana enlloc de fer polítiques individuals a través de cada Ajuntament. La intenció dels socialistes és unir els diferents municipis al voltant de la mobilitat, energies renovables i qualitat de l’aire. 

Des del PSC creuen que les mesures per fomentar la sostenibilitat afecten totes les localitats de l’àrea metropolitana, així que s’haurien de decidir i consensuar com un únic òrgan. La portaveu del PSC Girona, Sílvia Paneque, ho explica.

L’objectiu en un futur aniria més enllà de consensuar polítiques, el PSC aposta per convertir l’àrea urbana en “una ciutat de quinze minuts”. Sílvia Paneque afegeix que agafen l’exemple de París, perquè els habitants de la zona tinguin tots els serveis bàsics a l’abast en un radi no superior al quart d’hora.

Paneque considera que aquesta és una demanda de la població de l’àrea urbana, sobretot en les decisions i propostes relatives al medi ambient.

El PSC va presentar diferents exemples per argumentar la seva proposta, com poden ser el nou hospital Trueta a Salt, la gestió d’olors, la transició energètica o la mobilitat de l’àrea metropolitana.

 

Imatge: PSC Girona