L’Ajuntament de Sarrià de Ter i Lavola conviden la població a participar en el projecte del Pla Local d’Habitatge

El consistori i l’empresa encarregada del Pla Local d’Habitatge demanen als ciutadans de Sarrià de Ter la seva col·laboració en les diferents sessions i accions al voltant d’aquest nou projecte d’habitatge al municipi. El Pla està previst entre aquest any 2020 i el 2026, any en el qual es preveu una pujada de la població de Sarrià, així com de la demanda d’habitatges.

La intenció d’aquest Pla Local d’Habitatge és, a través de la participació ciutadana, realitzar una anàlisi i diagnosi de la situació actual de Sarrià en matèria d’habitatge per després dur a terme el pla d’actuació. Aquesta primera anàlisi ja s’ha elaborat per part de l’empresa Anthesis Lavola, i busca ara la participació de la ciutadania a través de l’enquesta que s’ha posat al servei dels habitants de Sarrià de Ter a les xarxes socials de l’Ajuntament. La consultora tècnica d’Anthesis Lavola, Berta Carreras, explica la creació del Pla Local d’Habitatge.

El 2019 es van registrar a Sarrià de Ter poc més de 2.000 habitatges. D’aquests, els habitatges de 4 i 6 habitacions anaven en tendència a la baixa, ja que la demanda requeria habitatges més petits per menys persones. L’ocupació mitjana és de 2,6 persones per habitatge, i la majoria de construccions es situen entre el 1990 i el 2009. Sarrià és un dels municipis de l’àrea metropolitana de Girona amb un preu de lloguer més baix, però hi ha més immobles en venda que per llogar.

L’objectiu del Pla Local d’Habitatge és permetre l’accés a la població jove a un habitatge digne i accessible, més enllà de millorar la situació general de l’habitatge a Sarrià de Ter, tan actual com de futur. També es pretén ajudar la població vulnerable, com la gent gran, ja que Sarrià de Ter ha vist com la seva taxa d’envelliment ha pujat en els últims anys. Berta Carreras concreta la finalitat del Pla Local d’Habitatge.

La crisi de la Covid-19 també té influència en aquest projecte, ja que la població de Sarrià de Ter s’ha vist incrementada en un 3,5% entre els mesos de març i octubre d’aquest 2020. A més, l’atur ha augmentat un 26% durant aquest període en un municipi on el 70% de la seva activitat econòmica és el sector serveis. 

Una altra de les preocupacions és la qualificació energètica baixa dels habitatges existents a Sarrià de Ter. A la llarga podria presentar problemes mediambientals, ja que aquests habitatges generen un consum d’energia i de CO2 molt elevat.

 

Imatge: Diputació de Girona