La Diputació engega una plataforma digital per promoure la participació ciutadana als municipis gironins

Decidim és una plataforma desenvolupada amb un programari lliure i, gràcies a això, ha esdevingut un projecte col·laboratiu. Va néixer el 2016 fruit de la iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona i Localret, que és el consorci que agrupa administracions locals catalanes ―entre les quals, la Diputació de Girona― amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de xarxes i serveis de telecomunicacions i l’aplicació de les TIC per millorar l’acció dels seus governs, en el context de la societat de la informació. En una segona fase, la Diputació de Barcelona es va adherir al projecte i hi va desenvolupar funcionalitats noves.

El projecte promou que la participació de la ciutadania en la presa de decisions que afecten les polítiques públiques municipals no es limiti al vot, sinó que facilita l’accés a la informació; la visualització, tractament i anàlisi de dades, i la deliberació de les propostes. Per aquest motiu, afavoreix la transparència i, així, ajuda a augmentar la confiança de les persones amb relació als processos participatius, alhora que garanteix la protecció absoluta de les dades personals dels usuaris. Un altre dels valors de la plataforma és que possibilita la traçabilitat de totes les fases dels processos, tant amb una perspectiva de passat com de futur.

Hi participen diversos ajuntaments i ens locals de Catalunya, sobretot de municipis grans de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, com ara Gavà, Sant Cugat del Vallès i Sabadell. Avui dia, de manera coordinada, també s’està treballant en aquest projecte per mitjà de la Xarxa de Governs Transparents i, en concret, del Grup de Treball de Participació Ciutadana. Ben aviat, la Diputació de Girona la podrà començar a oferir als ajuntaments de les comarques gironines perquè hi puguin articular processos de democràcia participativa. En aquest sentit, l’eina també ajudarà a fomentar la col·laboració, l’aprenentatge compartit i el treball en xarxa entre la Diputació i els ajuntaments.

Més enllà d’oferir la plataforma als ajuntaments, la Diputació de Girona també aprofitarà Decidim per als processos de participació ciutadana que engegui. De fet, ja ho ha començat a fer en el procés que ha engegat sobre la candidatura de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO. En aquest cas, l’objectiu és identificar les mancances actuals i les fortaleses de la Costa Brava amb relació al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’ONU per posteriorment identificar les accions que el territori assumeix com a camí per garantir-ne l’assoliment.

Foto: Diputació de Girona