El Govern atorga una llicència definitiva de ràdio municipal a Sarrià de Ter

 L’emissora operarà en la freqüència 87.6 MHz. L’Ajuntament de Sarrià de Ter ja havia obtingut l’adjudicació provisional d’una emissora per gestionar el servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.

Anteriorment, l’Ajuntament havia sol·licitat la concessió per instal·lar i fer funcionar una emissora de freqüència modulada, a l’empara del Decret 263/1990, de 23 d’octubre, de regulació del procés de concessió de la gestió indirecta per part de les corporacions locals del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.